FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

תרבות ארגונית

תרבות ליבה

אנשים טובים, עבודה מוצקה (חיים פשוטים: כנות בין צוותים ויחידים, אמון הדדי, ללא כוח וטריקים, וללא כנופיות, עושים דברים כמו שצריך ואנשים, אובייקטיביים וחסרי אנוכיות; עבודה: שלושה סגנונות נחיתה, תרגול רוח האומנות, להבין הכל, לחשוב ולעשות לעומק, לעולם לא לצוף על פני השטח, לכבד את החוק, למצוא את השיטה הנכונה, לעשות כל עבודה היטב.

תרבות בטיחות

ניתן לשלוט, למנוע ולחסל תאונות בטיחות

חָזוֹן

להפוך לחלוץ התעשייה.

משימה

לספק מוצרים איכותיים וחדשנות מתמשכת ללקוחות.

תרבות איכותית

לא לעצב מוצרים לא מוסמכים, לא לייצר מוצרים לא כשירים, לא לקבל מוצרים לא כשירים ולא להעביר מוצרים לא כשירים

תרבות למידה

למד, מימש, נעשה, השיג, השקיע, שיתף, השתמש

תרבות שיווק

תודה ללקוחות שנתנו לי הזדמנויות, תודה לצוות שהצמיח אותי ותודה לחברה שנתנה לי את הפלטפורמה) קונספט שיווקי (סיפוק לקוחות, מפתיע לקוחות, מזיז לקוחות

תרבות ליבה

אנשים טובים, עבודה מוצקה (חיים פשוטים: כנות בין צוותים ויחידים, אמון הדדי, ללא כוח וטריקים, וללא כנופיות, עושים דברים כמו שצריך ואנשים, אובייקטיביים וחסרי אנוכיות; עבודה: שלושה סגנונות נחיתה, תרגול רוח האומנות, להבין הכל, לחשוב ולעשות לעומק, לעולם לא לצוף על פני השטח, לכבד את החוק, למצוא את השיטה הנכונה, לעשות כל עבודה היטב.