FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

ניהול צוות

כל העובדים הינם עובדים מיומנים העוסקים בתעשיית המהדקים למעלה מעשר שנים.

הצוות תמיד האמין במטרה הצולבת של "מרדף, עובדים, טכנולוגיה, רוח ואינטרסים";היא תמיד דבקה במדיניות האיכות של "חתירה למצוינות, שביעות רצון לקוחות, חתירה למצוינות וחתירה למדרגה ראשונה";פילוסופיה עסקית של "מוניטין, מחיר תחרותי";תמיד מבוסס על עיקרון השירות של "השתמש בשירות הכנה שלנו בתמורה לשביעות רצון הלקוח".