FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

הכשרת צוות

מַטָרָה

לסייע לעובדים חדשים להשתלב במהירות בתרבות הארגונית של החברה ולבסס ערך ארגוני מאוחד.

מַשְׁמָעוּת

שפר את מודעות האיכות של העובדים והשגת ייצור בטוח

מַטָרָה

כדי להבטיח את העקביות של כל תהליך ולייצר מוצרים באיכות גבוהה יותר

עקרונות

שיטתיות (הכשרת צוות היא פרויקט מלא, כל-כיווני, שיטתי לאורך הקריירה של העובד);מיסוד (להקים ולשפר מערך הכשרה, להקפיד ולמסד הכשרה באופן שגרתי והבטחת יישום ההכשרה יישום);גיוון (על הכשרת עובדים להתחשב באופן מלא ברמות וסוגי החניכים ובמגוון תכני וצורות ההכשרה);יוזמה (דגש על שיתוף עובדים ואינטראקציה, השתתפות מלאה ביוזמה ויוזמה של העובדים);יעילות (הכשרת עובדים היא תהליך של תשומה אנושית, פיננסית וחומרית, ותהליך של ערך מוסף. הכשרה משתלמת ומחזירה, מה שעוזר לשפר את הביצועים הכוללים של החברה)